Сърдечносъдови заболявания

Начало / Сърдечносъдови заболявания / Предсърдно мъждене

Предсърдното мъждене (ПМ) е неравномерно биене на сърцето. То се причинява от нарушение на естествения пейсмейкър на сърцето, контролиращ координираното контрахиране (свиване) на четирите сърдечни отделения. В нормални условия пейсмекърът първо активира свиване на двете отделения в горната част на сърцето (предсърдия), изтласквайки кръвта в долните две отделения (вентрикули). Те на свой ред контрахират и изтласкват кръвта в артериите.

При предсърдно мъждене нарушението на пейсмейкърната функция прекъсва тази координирана последователност на контрахиране и кара предсърдията да трептят хаотично, състояние, известно като мъждене (трептене), а вентрикулите да се свиват по-често и неравномерно. Това естествено води до намаляване на ефективната работа на сърцето като помпа, в резултат на което в някои части на сърцето кръвотокът е забавен или в застой. Това състояние допринася за образуването на тромби и повишава риска от инсулт, свързан с предсърдното мъждене.
________________________________________
Защо предсърдното мъждене повишава риска от инсулт?
Проблемът при образуване на тромб в сърцето е, че някаква част от него или целият тромб може да се откъсне и да се придвижи по големите кръвоносни съдове директно до мозъка. Тъй като големите кръвоносни съдове се разклоняват и размерът им намалява, в дадена точка тромбът или частта от него се оказва прекалено голяма, за да се придвижи понататък и запушва кръвоносния съд, в който се намира. Това означава, че тази част на мозъка вече не се снабдява нормално с кислород и хранителни вещества от кръвния поток, което води до нарушена функция и смърт на нервните клетки.
Това е процесът, протичащ при инсулт, или по-конкретно, при исхемичен инсулт (причинен от прекъсване на притока на кръв). Тъй като тромбите, образуващи се в сърцето, могат да бъдат твърде големи, те могат да блокират и по-големи разклонения на кръвоносните съдове, снабдяващи обширни части от мозъка. Инсултът, причинен от предсърдно мъждене, може да бъде много сериозен, затова превантивните мерки в тази насока са особено важни.  
________________________________________
Как да избегнем инсулт, причинен от предсърдно мъждене?
Както разбрахте от казаното по-горе, ако имате предсърдно мъждене, Вие сте изложени на повишен риск от инсулт в резултат на образуване на тромб в сърцето. Какво може да се направи, за да бъде намален този риск?
Кръвните съсиреци се образуват в процеса на коагулация на кръвта. Това е сложна поредица от стъпки, протичащи в определена последователност. Затова, прекъсването на една или повече от тези стъпки може да намали риска от образуване на тромб и оттам и риска от настъпване на инсулт. Медикаментите, потискащи процеса на коагулация на кръвта, се наричат антикоагуланти.
В продължение на много години, обичайно използваните антикоагуланти за превенция на инсулт при пациенти с предсърдно мъждене са били антагонисти на витамин К. Знае се, че за медикаментите от този лекарствен клас, като варфарин, са характерни взаимодействия с обичайно приемани храни и други лекарствени средства. Това налага чести изследвания на кръвната картина, процес известен като мониториране.

Неотдавна беше създадено ново поколение перорални антикоагуланти, които могат да бъдат прилагани като алтернатива на антагонистите на витамин К. Сега те включват и
директен тромбинов инхибитор, директен инхибитор на Фактор Xa. Тези нови медикаменти са в голяма степен свободни от взаимодействия и следователно, тяхното прилагане не изисква постоянно мониториране.